Yngve Leonhardsen (f. 1976) har bakgrunn fra universitetet i Oslo, med språkstudier og hovedfag i filosofi. Han skriver om politikk, samfunn og historie, med vekt på Tyskland og Sverige, og interesserer seg dessuten for klima- og miljøspørsmål, samt globalt arbeidsliv.

Yngve har i tillegg foretatt flere reportasje-reiser i Afrika, og sammen med Kjetil Gyberg levert saker fra en rekke land i det fransktalende Vest-Afrika, samt fra Ghana, Nigeria, Sør-Sudan og Uganda. Han har skrevet om klima- og miljø, bistand og kultur. Som fotograf fascineres Yngve av det afrikanske lyset, om det er den korte men og fargemettede blåtimen eller brytninger i sandblandet luft i Sahel.

På Europa-kartet har Yngve spesiell interesse for Tyskland. Fra høsten 2012 har han base i Berlin, og derfra vil han følge tysk politikk og samfunn, med et øye blant annet for klima- og miljøspørsmål. Saker med tema fra tysk politisk historie, samt kulturhistorie har lenge vært et spesialområde. Yngve har over tid også gjort saker fra Sverige, med fokus på politikk og klima og miljø.

Yngve snakker tysk og engelsk, og klarer seg godt på fransk. Tsjekkisk og russisk avventer rustfjerning.