I møte med én million asylsøkere bare i 2015, står de tyske kommunene under et enormt press, barnehagene ikke minst. I delstaten Sachsen er et spesialprogram med på å avhjelpe situasjonen.

– Hva er det som irriterer dere mest? spør Silke Klewe og vipper korken av sprittusjen. «Upraktiske klær», får hun til svar fra motsatt bordende. Derfor kan ikke barna være med på å leke i søla. «Manglende punktlighet», kommer det fra to stoler lenger ned. At foreldrene ikke avlyser middagsmaten til rett tid hvis barna er syke, er en annen kilde til irritasjon. Det koster barnehagen penger. Klewe noterer flittig på den hvite tavla. Alt det som med flyktningebarna og familiene deres skaper friksjon i arbeidshverdagen skal opp og ut denne fredagsmorgenen.

Siden årsskiftet har Silke Klewe, barnehage-coach fra Deutsche Kinder- und Jugendstiftung (DKJS) bistått teamet på «Elsterwiese» i Hoyerswerda. Huset fra slutten av 70-tallet, med plass til 120 barn fra 0-6, ligger et steinkast fra elven Elster i utkanten av den østtyske småbyen, og er én av ti barnehager i Sachsen som på første året deltar i programmet «Willkommenkitas» i regi av Tysk barne- og ungdomsstiftelse. Ordningen består av månedlige halvdags- eller heldagssamlinger, utvekslingsbesøk barnehagene imellom og av et antall fagseminarer i delstatshovedstaden Dresden. Målet er i løpet av de tre årene programmet varer å styrke barnehageansattes kompetanse til å bidra til å integrere barn fra flyktningefamilier i det tyske samfunnet.

 

Les mer i Første steg nr 4/ 2015

 

Tekst og foto: Yngve Leonhardsen