Det er krise i rosenes leir. Sosialdemokratene er på retrett over store deler av Europa, og denne måneden er det Østerrikes tradisjonsrike parti som kan komme til å gjøre et historisk dårlig valg. Hva skyldes tilbakegangen i noen av sosialdemokratiets historiske kjerneområder? Og kan den mer langvarige trenden snus?

Wien. En reise i det sosialdemokratiske Europa kan med fordel starte i byen som har vært rød siden 1919. En vandring mellom de fire hundre kunstferdige boligblokkene i offentlig regi som i mellomkrigstiden ble vevet inn i Wiens sentrumsområde, er på mange måter et konkret uttrykk for den sosialdemokratiske bevegelsens historiske mandat: Den fullverdige integreringen av arbeiderklassen i det borgerlige samfunn.

Les mer i oktober-utgaven av Aftenposten Innsikt.

(Tekst og bilde: Kjetil Gyberg)