Vi har gjort de fleste større reportasjereiser i fellesskap, og har sammen blant annet dekket det meste av Vest- og Sentral-Afrika, fra Dakar via Juba til Libreville. Teamet har erfaring med å løse ekstreme logistiske utfordringer og har levert stoff fra en rekke krevende områder.

Vår styrke er en stadig kritisk sparring både når det gjelder kilder, tekst og bilder. Fra idé og kildesøk via felt- og etterarbeid til endelig produkt, jobber vi sammen som en liten mobil redaksjon. Resultatet er kvalitetssikring i alle ledd.

Vi jobber frem de fleste av våre artikkel-ideer selv i dialog med våre faste partnere, men selvfølgelig vurderer vi gjerne oppdrag.