Kjetil Gyberg (f. 1972) har bakgrunn fra universitetet i Oslo, med hovedfag i post-kolonial litteratur. Han har en særlig interesse for skjæringspunktet mellom litteratur, politikk og historie i det globale Sør, med et spesielt fokus på Afrika.

Siden 2005 har Kjetil virket som journalist og frilansskribent og har blant annet foretatt en lang rekke reportasjereiser i Afrika. Sammen med Yngve Leonhardsen har han skrevet saker fra store deler av det fransktalende Vest-Afrika, i tillegg til Ghana, Nigeria, Sør-Sudan, Uganda og Eritrea. Et særlig fokus har vært på den politiske utviklingen på kontinentet siden landenes uavhengighet på 1960-tallet, i tillegg til internasjonal bistandspolitikk, fremveksten av politisk islam og nye kulturelle uttrykk innen film og litteratur.

Kjetil har gjort en rekke saker på britisk politikk og historie. Han har særlig interesse for de stadige endringene i den britiske velferdsstaten, fra det sosial-politiske «big bang» under Margaret Thatcher til dagens liberal-konservative regime. Også spenningene internt i den britiske unionen, i form av den pågående prosessen mot stadig større selvstyre i Skottland, Nord-Irland og Wales, er et av hans interessefelt.

For tiden presenterer Kjetil viktige litterære stemmer fra det globale Sør under headingen «Verdenslitteratur». Han er særlig opptatt av fremveksten av nye litterære kraftsentra i Sør, og har så langt skrevet fyldige reportasjer fra Mumbai, Lagos og Beijing.

Kjetil snakker flytende engelsk og fransk, og jobber for tiden hardt med spansken.