I takt med at krisene blir stadig flere og europeernes tiltro til EU svinner, leter noen av Europas sentrale tenkere og tankesmier etter nye visjoner for unionen. Storbritannia kan spille en avgjørende rolle for et nytt «europeisk prosjekt». Kan «Kjerne-Europa» endog tjene på et Brexit?

Berlin. «Det man ville den gang, var å omdefinere Europa fra et «krigens rom» til et rom for fred og velstand», sier Herfried Münkler. På sitt kontor på Humboldt-Universität, et steinkast fra Unter den Linden, forteller professoren i statsvitenskap om Det europeiske fellesskapets første fase, årene på slutten av 1950-tallet og begynnelsen av 1960-tallet:

«Det var først og fremst Tyskland og Frankrike, erkefiender gjennom tre århundrer, som stilte seg denne oppgaven», sier eksperten på europeisk politisk historie.

«Det retningsgivende narrativet het ‘aldri mer krig’, en fortelling størstedelen av befolkningen kunne identifisere seg med og bearbeide personlig.»

Les videre her: http://www.aftenposteninnsikt.no/europa/kan-europa-tjene-p-brexit

©Tekst: Yngve Leonhardsen og Kjetil Gyberg (publisert i Aftenposten Innsikt juni 2016)