En blog­ger slip­per en smug­fil­met vi­deo på nett. Po­li­ti­et føl­ger opp med sy­ste­ma­tisk klapp­jakt på jour­na­lis­ter. Tu­ni­sisk pres­se fø­ler seg i skvis mel­lom de nye so­sia­le me­di­ene og mør­ke kref­ter fra det gam­le re­gi­met.

Les videre her:http://www.journalisten.no/node/35118

©Tekst: Yngve Leonhardsen og Kjetil Gyberg ©Foto:Yngve Leonhardsen (publisert i Journalisten juni 2011)