Ungarn, Polen, Tsjekkia og Slovakia har systematisk avvist en europeisk asyldugnad, og populistiske politikere har vunnet tilslutning i store deler av befolkningen. Bak flyktningedebatten skjuler det seg en veritabel identitetskonflikt, ikke bare innenfor EU, men også internt i landene.

Králíky, Tsjekkia. «Folk snakker ikke om annet», sier David Hrda og rigger det innpakkede kjøleskapet opp på vippetralla. «Da forslaget kom opp fikk folk panikk, og da det ble vedtatt fikk de enda mer panikk». Butikksjefen i elektronikk-forretningen ved torget i Králíky, en småby nordøst i landet, beskriver hvordan den tsjekkiske regjeringens nølende vedtak om å innrette et asylmottak i et nedlagt barnehjem skapte sinne og fortvilelse blant kundene i butikken. «Stemningen her i byen ble svært dårlig», sier han og bukserer kjøleskapet inn i kassebilen på fortauet.

Det statlige vedtaket, som inntil videre har blitt lagt på is, skapte en voldsom bølge av motstand i småbyen på drøye 4000 innbyggere ved den tsjekkisk-polske grensen. En underskriftskampanje skal ha mobilisert 3000 underskrifter. Folk frykter for egen frihet, de er redd for terrorister, for at regionens viktige turistnæring skal lide. «Og så har folk blitt veldig ufine mot hverandre»,  sier Jana Ponocná, ordfører i Králíky. Selv er hun blant dem som har forsøkt å virke modererende på den hysteriske debatten. For det har hun fått gjennomgå etter noter på kommunens facebook-side.

les mer her:

http://www.aftenposteninnsikt.no/europa/de-gjenstridige

 

Tekst: Yngve Leonhardsen  Foto: wikimedia.commons/Cmee2