Bistandsrevolusjonen fra Sør

Direkte kontantstøtte forandret livet til Jane Grace Ayere i Kenya (bilde fra Oxfam)

Fra Brasil via Sør-Afrika til Mongolia er en ny velferdsmodell i ferd med å vokse frem i form av direkte, statsfinasiert kontantstøtte til de fattige. De rike landene i Nord må legge av seg giverpaternalismen og understøtte modellen fra Sør, argumenterer utviklingsekspertene bak boka Just Give Money to the Poor.

Tørke skaper uro i Tsjad

Flyktningeleiren i Iridimi, nordøst i Tsjad

Rekruttering av barnesoldater har lenge vært et problem i flyktningeleirene
øst i Tsjad. Nå fører i tillegg kritisk vannmangel til konflikt mellom
fordrevne fra Darfur og tsjadisk lokalbefolkning.

Kunsten å finne vann i Tsjad

Flyktningeleiren Iridimi nord i Tsjad

Et norsk brønnboreteam har akkurat avsluttet sitt oppdrag for FN i knusktørre Tsjad. Fasiten er bærekraftig vannforsyning til 200 000 mennesker og et banebrytende geologikart.

Norge satser på helseløft i Nord-Nigeria

Gravide har oppsøkt helsestasjonen i landsbyen Nahuche utenfor delstatshovedstaden Gusau i Zamfara

I det nordlige Nigeria gjennomføres den største norskfinansierte helsesatsingen i Vest-Afrika til nå. Satsingen gir håp om bedre helse for barn og kvinner i lutfattige landsbyer.