Den nordiske modellen, versjon 2.0

Med laboratoriet i telefonen

Nye digitale platformer for arbeidsformidling er på full fart inn i det nordiske arbeidsmarkedet. Hva skjer når ny teknologi nå kobles opp på en lenge fremvoksende trend i retning av stadig flere frilansere? Klarer den nordiske modellen å oppgradere seg i tide når utviklingen går på digitale stereoider?

Tøff jobb på bussen i São Paulo, Brasil

trafikk2

Å kjøre buss i Sao Paulo er en tøff jobb. Tett trafikk, stressede passasjerer og lange dager setter sjåførene i Sør-Amerikas største by på prøve. Men særlig bekymring vekker en stygg epidemi blant kriminelle og demonstranter: å sette fyr på busser. Noe å ta tak i for ITF, mener Svein Furøy.

Ny vår for Europas industri

AMRC i Sheffield

Etter at finanskrisen sprengte forestillingen om det postindustrielle samfunnet, satser EU nå på industrien. Mer innovasjon og forskning skal gjøre Europa konkurransedyktig. Selv i Storbritannia, som drev troen på finansnæringen lengst, er industrien i ferd med å få ny vind i seilene.

Sterke meninger om fransk sosial pakt

President Francois Hollandes ønske om en mer «sosialdemokratisk» dialog mellom partene i fransk arbeidsliv ble tilsynelatende oppfylt 11. januar i form av en avtale mellom den største arbeidsgiverorganisasjonen og tre fagforeninger. Men er forholdet partene imellom virkelig i endring?

Kinas flytende arbeiderklasse

familie

Det er kalt verdens største folkevandring: kineserne som forlater landsbygda og søker arbeid i byene. Samtidig som en ny klassebevissthet i ferd med å vokse fram, er sosiale fordommer og institusjonell diskriminering stadig et hinder for “bondearbeiderne” til å slå rot på sine nye hjemsteder.

De «flytende» barna

Migrantarbeiderbarn ved en skole nordvest i Beijing som skal rives til fordel for et boligutviklingsprosjekt

Stadig flere foreldre i Kinas provinser står overfor valget: å sette bort barna til slektninger eller ta dem med seg til de nye millionbyene i jakten på arbeid. Men i byen gjør sosiale fordommer og institusjonell diskriminering livet vanskelig for Kinas “flytende” barn.

Tunisia: Hvor går revolusjonen?

En murvegg i Sidi Bouzid forkynner et ønske om frihet

Mens opprøret som startet her raser videre flere steder i den arabiske verden, står Tunisia foran det neste store skrittet: Valget på grunnlovsgivende forsamling den 24. juli. Men de siste månedene har vært preget av mørke krefter som virker i det skjulte, og et gammelt skremmebilde som kaster skygger over den demokratiske prosessen. Reportasje.

Facebook-revolusjonens tapere

photo1

En blog­ger slip­per en smug­fil­met vi­deo på nett. Po­li­ti­et føl­ger opp med sy­ste­ma­tisk klapp­jakt på jour­na­lis­ter. Tu­ni­sisk pres­se fø­ler seg i skvis mel­lom de nye so­sia­le me­di­ene og mør­ke kref­ter fra det gam­le re­gi­met.

De startet den arabiske våren

Klasserom

Lærerne i Tunisia spilte en avgjørende rolle i opprøret som felte diktaturet og viste den arabiske verden at forandring er mulig. Men stadig forsøker elementer fra det gamle regimet å sabotere demokratiseringsprosessen i landet. Lærerne er enige om at revolusjonen langt fra er over.

Et være eller ikke være for britisk fagbevegelse?

Demonstrasjon London 2011

Med planer om storstilte protest-marsjer og koordinerte streikeaksjoner, forsøker nå fagbevegelsen i Storbritannia å ta opp kampen mot den liberal-konservative regjeringens rekordkutt i offentlig sektor. Men kan fagbevegelsen vinne tilbake noe av sin tidligere posisjon, eller markerer det hele begynnelsen på en ny nedgangstid?