Kinas flytende arbeiderklasse

familie

Det er kalt verdens største folkevandring: kineserne som forlater landsbygda og søker arbeid i byene. Samtidig som en ny klassebevissthet i ferd med å vokse fram, er sosiale fordommer og institusjonell diskriminering stadig et hinder for “bondearbeiderne” til å slå rot på sine nye hjemsteder.

Kulturrevolusjonens spøkelse – et intervju med Yu Hua

Yu Hua3

Mens Kinas politiske ledelse advarer mot en ny Kulturrevolusjon, hevder en av landets fremste forfattere at den revolusjonære epoken aldri helt tok slutt: Det er den samme fanatismen og volden som er motoren også bak Kinas økonomiske mirakel, påstår Yu Hua i den ferske essaysamlingen China in Ten Words. Et møte med forfatteren.

De «flytende» barna

Migrantarbeiderbarn ved en skole nordvest i Beijing som skal rives til fordel for et boligutviklingsprosjekt

Stadig flere foreldre i Kinas provinser står overfor valget: å sette bort barna til slektninger eller ta dem med seg til de nye millionbyene i jakten på arbeid. Men i byen gjør sosiale fordommer og institusjonell diskriminering livet vanskelig for Kinas “flytende” barn.