Kan Europa tjene på Brexit?

EU_parlamentet

I takt med at krisene blir stadig flere og europeernes tiltro til EU svinner, leter noen av Europas sentrale tenkere og tankesmier etter nye visjoner for unionen. Storbritannia kan spille en avgjørende rolle for et nytt «europeisk prosjekt». Kan «Kjerne-Europa» endog tjene på et Brexit?

Skottland: En ny nordisk velferdsstat?

IMG_8807

De skotske nasjonalistene ser mot Norge og Norden i sin visjon for et uavhengig Skottland. Men hva mener de egentlig med «den nordiske modellen» og hvor realistiske er deres fremtidsvyer? En rapport fra sommerens store debatt.

Omstridt engelsk helsemarked tar form

Etter at Erna Solberg foretok en kort studietur til England i april, mente Jonas Gahr Støre at varsellampene burde blinke for alle som ønsker et sterkt offentlig helsevesen i Norge. Hva ligger i dette skremmebildet? Et apropos til den norske valgkampen.

Den britiske velferdsstaten på retrett

Matbank Oldham

I Storbritannia er maskene i det sosiale sikkerhetsnettet i ferd med å bli større. Store kutt i velferdsbudsjettet vil ramme millioner av mennesker de neste årene. De færreste av dem passer inn i regjeringens beskrivelse av «latsabber» og «trygdesnyltere».

Moderne klasserelasjoner under lupen – om Zadie Smiths NW

I NW vender Zadie Smith tilbake til London for et oppdatert blikk på storbyens sosiale og kulturelle forskjeller. Resultatet er en subtil analyse av hvordan språk, følelser og klasse kan hindre genuin kommunikasjon.

Britisk kolonihistorie for retten

I oktober ble det klart at den britiske regjeringen nå kan saksøkes for grove menneskerettighetsbrudd begått under kolonitiden i Kenya. Saken kan vise seg å få omfattende konsekvenser, ikke minst for britenes historiske selvbilde.

Kulturen til kamp mot OL-visjonen

Iain Sinclair2-1

Motstanden mot den nye byutviklingen i forbindelse med De olympiske leker har vært stor blant kunstnerne og forfatterne på Londons østkant. Men evner kunsten å stå opp mot kapitalen? Et intervju med kultforfatteren Iain Sinclair.

Londons olympiske byvisjon

Stratford4

OL skal gi noen av Englands fattigste byområder en solid ansiktsløftning. Men vil det gå på bekostning av sosialt utsatte grupper og det betydelige kunstermiljøet på Londons østkant? Reportasje fra OL-byen.

Den nye engelske skolestriden

Sir Michael Wilshaw

Akademier med streng disiplin og høyt forventningspress har blitt en suksess i enkelte av Englands problemområder. Men regjeringens ønske om å konvertere så mange barne- og ungdomsskoler som mulig til den nye modellen, møter sterk motstand fra lærere og tilhengerne av enhetsskolen. 

Et være eller ikke være for britisk fagbevegelse?

Demonstrasjon London 2011

Med planer om storstilte protest-marsjer og koordinerte streikeaksjoner, forsøker nå fagbevegelsen i Storbritannia å ta opp kampen mot den liberal-konservative regjeringens rekordkutt i offentlig sektor. Men kan fagbevegelsen vinne tilbake noe av sin tidligere posisjon, eller markerer det hele begynnelsen på en ny nedgangstid?