Det alternative Afrikas død

Illustrasjon ved Crib10

Drapet på Thomas Sankara for 25 år siden gjorde slutt på et av de mest omdiskuterte politisk-økonomiske eksperimenter i nyere afrikansk historie. Men hva er egentlig arven etter «Afrikas Che Guevara»?

Frankrikes endeløse krig

FLN-medlemmer tatt til fange

Femti år etter den offisielle slutten på Algerie-krigen, raser fortsatt kampen om sannheten i Frankrike. En rekke grupper søker stadig å få sine lidelser anerkjent, mens andre vil holde staten til ansvar for de historiske årsakene til konflikten. Rapport fra en krig uten ende.  

Tunisia: Hvor går revolusjonen?

En murvegg i Sidi Bouzid forkynner et ønske om frihet

Mens opprøret som startet her raser videre flere steder i den arabiske verden, står Tunisia foran det neste store skrittet: Valget på grunnlovsgivende forsamling den 24. juli. Men de siste månedene har vært preget av mørke krefter som virker i det skjulte, og et gammelt skremmebilde som kaster skygger over den demokratiske prosessen. Reportasje.

Facebook-revolusjonens tapere

photo1

En blog­ger slip­per en smug­fil­met vi­deo på nett. Po­li­ti­et føl­ger opp med sy­ste­ma­tisk klapp­jakt på jour­na­lis­ter. Tu­ni­sisk pres­se fø­ler seg i skvis mel­lom de nye so­sia­le me­di­ene og mør­ke kref­ter fra det gam­le re­gi­met.

Forbilledlig og katastrofalt – politisk islam i Afrika

Moské_Djenne1

I den fornyede debatten om politisk islam i kjølvannet av revolusjonene i Tunisia og Egypt, trekker man gjerne frem Tyrkia, Pakistan, Indonesia og Gaza som eksempler. Få nevner Senegal, Nigeria eller Sudan. De muslimske samfunnene sør for Sahara havner oftest i skyggen av sine trosfeller i Midt-Østen, Asia og Nord-Afrika, til tross for noen unike erfaringer av møtet mellom stat og moské. Her et religionspolitisk veikart fra Dakar til Khartoum.

Afrikas uformelle arbeiderkamp

Taximoto Duala

Femti år etter selvstendighet og tjue år etter at demokratibølgen slo inn over Afrika, står fagbevegelsen overfor en stor utfordring: Hvordan organisere de mange uten en betalende jobb?

Fransk Afrika – 50 år etter

President Bongo jr

Et halvt århundre etter uavhengighet fra kolonimakten og tjue år etter at demokrati-bølgen skyllet over det fransktalende Afrika sør for Sahara, ser opposisjonen og sivilsammfunnet stadig langt etter både demokratiske institusjoner og et genuint nasjonalt selvstyre. En tilstandsrapport fra Sentral-Afrika.

Afrikas avantgarde – samtidskunstscenen i Benin

Romuald Hazoumés ateljér i Porto Novo. Brukte bensinsmuglerkannet er kunstnerens foretrukne materiale.

Med internasjonale prisvinnere, lange tradisjoner og et levende kunstnermiljø er Benin ledende innen moderne afrikansk kunst. I tillegg har landet et samtidskunstmuseum i toppklasse.