Vestlig etterretning ser i økende grad for seg Afrika som den nye arenaen i kampen mot al-Qaida og den internasjonale jihadismen. Særlig situasjonen i Nord-Mali og Nord-Nigeria bekymrer anti-terror-ekspertene. Men mange advarer også mot å innskrive Vest-Afrika i den globale kampen mot terror.

Les videre her: http://www.aftenposteninnsikt.no/11-desember-2012/afrikas-jihadiske-utfordringer

©Tekst: Kjetil Gyberg (publisert i Aftenposten Innsikt, desember 2012)